eleştirmek
 • Tiyatro eleştirisi, eleştirmen
  .Revue Théatre/Public, no:18 (Octobre,Novembre  1977)
  .Tiyatro Dergisi,
  Aralık 1994
  .Tiyatro İçin Küçük Organon, Brecht Bertolt. Mitos-Boyut Yayınları, s:49
  .What İs Theater, Bentley Eric. Horizon Press, N.Y. 1956, p:235
  .Voix Et İmages. De La Scène, Pavis Patrice. Presses Universitaires de Lille,1982, p:135,138 . Anatomie de l’art dramatique, Esslın Martın. Editions Buchet/Chastel, Paris 1979, p:63
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1982) sayı:431 (Darülbedayi Dergisi 35. sayıdan aktarma)
  .Notes et Contre-Notes,
  İonesco Eugène. Editions Gallimard, Paris 1966, s: 186
  .Un Théâtre de Situations, Sartre Jean-Paul, Editions Gallimard, Paris 1973 et 1992, p:103 . Eleştiri Yazıları 1, Benk Adnan, Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:133, 134, 259
  .Notes et Contre-Notes, İonesco Eugène, Editions Gallimard, Paris 1966, s:27,145,183 .Theo Angelopoulos, Agorakitaplığı, İst. 2006,  s:172
  .Darülbedayi Dergisi (1932), sayı:24
   .Türk Tiyatrosu Dergisi (1955), sayı:285, 286
  .Ataç Tiyatroda, And Metin, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1982, s:22. .Karnavaldan Romana, Bakhtin Mikhail. Ayrıntı Yayınl. 2001, s:339, 340
  .Ataç Tiyatroda, Metin And. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınl. Ankara 1982, s:13
  .Denemeler, Konuşmalar, Aksal S.K. YKY, İst. 1998, s:90, 102
  .Poetikaya Giriş, Todorov  Tzvetan,. Metis Yayınları, Ekim 2001, s:3
  .Sahne Dergisi (Yayın Kurulu'nun yazısı), Mart 1981, s:2
  .Kent Oyuncuları Dergisi, Mart 1965, sayı:19, s: 5,11,13,21.
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,