eleştiri
 • 111111

  22222

  .MAKİNG MODERN DRAMA (Richard Gilman)
  .SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:152
  .DRAMA FROM İBSEN TO BRECHT (Raymond Williams) s:263
  .EPİK TİYATRO (Marianne Kesting)s: 57, 35, 39
  .Leons ile Lena, ACTEURS, s:55
                   EPİK TİYATRO (Marianne Kesting), s:36, 131
  .Woyzeck, THEATRE-PUBLİC no:36
            EPİK TİYATRO (Marianne Kesting), s:37, 39
            SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:162→166
            LA R. EMANCİPPE, B.Dort. Actes Sud 1988, s:161
            Anatomie sur scène. L’ANALYSE DES SPECTACLES, (Pavis), s:156 
  .Woyzeck, prova notları.METTRE EN SCENE (İngmar Bergman), Actes Sud, Paris 2012, s:53
  .Woyzeck/Körleşme. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:154
  .Woyzeck/Danton’un Ölümü. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:164
  .Lenz/Woyzeck. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:157
  .Lenz/Körleşme. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:153
  .Lenz. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:160
  .Danton’un Ölümü. EPİK TİYATRO (Marianne Kesting), s:36
                    SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:158,164
                    ESSAİ SUR LE TRAGİQUE (Peter Szondi), s:128
                    THEORİE DU DRAME MODERNE (Peter Szondi), s:72 
  .Büchner ve Danton. TÜRK TİYATROSU DERGİSİ (1955) sayı:290

 • İngiliz burjuva tiyatrosu
  .Kültür  (R.Williams). İletişim Yayınl.  s:176,180,
  Burjuva Tiyatrosu/Eleştirel Tiyatro.
  .Theatre de Situations  (J.P. Sartre), Folio, p:205
  .Tiyatro için Küçük Organon  (B. Brecht.), Ahmet Cemal çevirisi.  Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:112
  .Göstergebilimsel Serüven (R. Barthes), Mehmet Rifat, Sema Rifat çevirisi. Kaf yayıncılık, İst. 1999,  s:167
  Burjuva sahnesi

  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002,p:162
  Bulvar tiyatrosu
  .Eleştiri yazıları (Adnan Benk). Doğan Kitap,İstanbul 2000,s:66
  .Theatre De L’opprime (Augusto Boal). Editions la decouverte, Paris 1985, p:131
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, p:86
  Bulvar tiyatrosu ve karşıtı
  .Comme Je Le Pense (J.L.Barrault). Gallimard, Paris 1975, p:130
  Burjuva tiyatrosu ve seyircisi.
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002,p::63


*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,