düzen karşıtı
 • 111111

  22222

  .MAKİNG MODERN DRAMA (Richard Gilman)
  .SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:152
  .DRAMA FROM İBSEN TO BRECHT (Raymond Williams) s:263
  .EPİK TİYATRO (Marianne Kesting)s: 57, 35, 39
  .Leons ile Lena, ACTEURS, s:55
                   EPİK TİYATRO (Marianne Kesting), s:36, 131
  .Woyzeck, THEATRE-PUBLİC no:36
            EPİK TİYATRO (Marianne Kesting), s:37, 39
            SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:162→166
            LA R. EMANCİPPE, B.Dort. Actes Sud 1988, s:161
            Anatomie sur scène. L’ANALYSE DES SPECTACLES, (Pavis), s:156 
  .Woyzeck, prova notları.METTRE EN SCENE (İngmar Bergman), Actes Sud, Paris 2012, s:53
  .Woyzeck/Körleşme. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:154
  .Woyzeck/Danton’un Ölümü. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:164
  .Lenz/Woyzeck. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:157
  .Lenz/Körleşme. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:153
  .Lenz. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:160
  .Danton’un Ölümü. EPİK TİYATRO (Marianne Kesting), s:36
                    SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:158,164
                    ESSAİ SUR LE TRAGİQUE (Peter Szondi), s:128
                    THEORİE DU DRAME MODERNE (Peter Szondi), s:72 
  .Büchner ve Danton. TÜRK TİYATROSU DERGİSİ (1955) sayı:290

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,