batılılaşma dönemi
 • .Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde, Ozansoy Halit Fahri. Ak Kitabevi, İst.1964, s:52→56,58
  .Türk Tiyatrosu Dergisi, sayı 445 (İBŞT 80 yaşında özel sayı), 1995
  .Tiyatro Tiyatro Dergisi, sayı: 25 (Nisan 1993) (Agop Ayvaz yazısı)
  .Direklerarası, (Arpad Burhan).May Yayınl. İst.1974, s:45
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I (R. A. Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:100. .Meşrutiyet Tiyatrosu (R. A. Sevengil), M.E.B. Yayınl. İst. 1968, s:212.
 • .Dünya Bir Sahnedir, Ofluoğlu Mücap, Mitos Boyut Yayınl. İst. 1995, s: 121, 149 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1952) sayı:258, s:9→15  
  .Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:139 
  .Ahmet Fehim Bey’in Hatıraları, Tercüman Gazetesi/1001 Temel Eser, İst. 1977, s:200 
  .Meşrutiyet Tiyatrosu, Sevengil Refik Ahmet. Milli Eğitim Basımevi, İst. 1968, s:177 
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, 2. cilt, Sevengil Refik Ahmet 
  .Darülbedayi Dergisi (1930) sayı:13 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1938), sayı:95 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi  (1939), sayı:99 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi  (1952), sayı:265 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1953) (Tiyatro Özel Sayısı)    
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1954) sayı:279 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1956) sayı:296, 297, 300 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1959) sayı:321  
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1960) sayı:323 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1962) sayı:343, 344, 345 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1963) sayı:347, 348, 349 
  .Oyun Dergisi, (And Metin yazısı).(1964), sayı:11,17, 359 
  .Oyun Dergisi (1965), sayı:24 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1966) sayı:369, 370 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1967) sayı:30, 372, 373 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1969) sayı: 383, 384  
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1970) sayı: 387, 389 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1974) sayı:408, 409 
  .Şehir Tiyatrosu Dergisi, sayı:440 (“Tiyatromuz 70 Yaşında” özel sayısı) 
  .Oyun Dergisi  (1979), sayı:2,3,4,5 
  .Oyun Dergisi (1980), sayı:25 
  .Yirminci Asır (1953), sayı:21 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1995) sayı:445 
  .Tiyatro’74 Dergisi, sayı: 24, 25 
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I, (Karaboğa Kerem).YKY. İst.2010, s:103, 122 
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları III, (Özsoysal F., Balay M). YKY İst.2010, s:32 
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, (And Metin). Turhan Kitabevi, İst. 1983, s:295 
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu II (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:10,18,38,64,72,78  
   
  Tepebaşı Tiyatrosu 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1961) sayı:335 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1962) sayı:345 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1971) sayı:393 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1984) sayı:438 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1995) sayı:445 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi, İBŞT 80. yıl özel sayısı (445) 
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, (And Metin). Turhan Kitabevi, İst. 1983 (ön kapak içi)   
   
  Kahvelerde tiyatro 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1975) sayı:417 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1976) sayı:419
 • .Zaman/Zemin/Zuhur (Beliz Güçbilmez) Deniz Kitabevi, Ankara 2006, s:93,122
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I. YKY, İstanbul 2011,s:26
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I!, YKY, İstanbul 2011,s:73
  .Yaşadığım Gibi (A.H.Tanpınar). Dergah Yayınl. İstanbul 2006, s:44,45
  Gülnihal
  .Zaman/Zemin/Zuhur (Beliz Güçbilmez) Deniz Kitabevi, Ankara 2006, s:103
  Vatan yahut Silistre
  .Yaşadığım Gibi (A.H.Tanpınar). Dergah Yayınl. İstanbul 2006, s:30
  .Osmanlı Tiyatrosu (M. And). Dost Kitabevi,Ankara 1999,s:70
  Namık Kemal ve tiyatro
  .Dünya Bir Sahnedir (Mücap Ofluoğlu). Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul 1995, s:105
  .Osmanlı Tiyatrosu (M. And). Dost Kitabevi, Ankara 1999, s 168,203                    
  .Akif Bey hakkında Muhsin Ertuğrul’a mektup
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (R.Nuri Güntekin yazısı), (1959) sayı:321
  Güllü Agop’un kumpanyasında Namık Kemal oyunları
  .Vartovyan Kumpanyası Ve Yeni Osmanlılar (Fuat Güllü). bgst Yayınl. İst.2008 s: 97→129
  Vatan Yahut Silistre yasağı
  .Vartovyan Kumpanyası Ve Yeni Osmanlılar (Fuat Güllü), bgst Yayınl. İstanbul 2008 s:69
  .Şair Evlenmesi Dolmabahçe Sarayı Tiyatrosu için mi yazılmıştı?
  .Oyun Dergisi (M.And yazısı), (1964), sayı:16
  .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I,II, (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:23.74
  Besa oyununda seyirci
  .Osmanlı Tiyatrosu (M. And). Dost Kitabevi Yayınl. Ankara 1999,s:115
  Namık Kemal ve Tiyatro.
  .Tanzimat Tiyatrosu (R.A.Sevengil), M.E.B.İstanbul 1961, s:161
  .Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (Hilmi Ziya Ülken). Ülken Yayınl. İst. 2010, s:98
  .Babalar ve Oğullar (Jale Parla), İletişim Yayınl.İst. 2010 (8. baskı), s:23→51….
  ”Vatan yahut Silistre”de kadının rolü
  . Bir Elde İğne Bir Elde Kitap (Şessettin Sami), Kitapyayınevi, İst. 2008, s:10
  Namık Kemal’in dili
  Türkiye’de Çağdaşlaşma (Niyazi Berkes),YKY İstanbul 2002,s:290


 • .Direklerarası  (Orhan Arpad),May Yaınları, İstanbul 1974, S68
  .Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde (H,F,Ozansoy).Ak Kitabevi,İst. 1964, S:38,40
  .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad).İzlem Yayınl. İstanbul 1964, s:17
  .Türkiye Ermenileri Sahnesi ve Çalışanları (Şarasan), bgst Yayınl. İst. 2008, s:125
  .Sahnemizin Değerleri (A. Madat), Osmanbey Basımevi, Cilt 2, İstanbul 1944  s:76

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,