batı tarzı oyunculuk
 • .Sahnemizin Değerleri (A. Madat). Osmanbey Basımevi, Cilt 1, İstanbul 1943  s:64
  .Direklerarası (Orhan Arpad).May Yayınları, İstanbul 1974, s:87,94
  .Ataç Tiyatroda, (Metin And). Kent Yayınları, İstanbul 1963,  s:82
  .Tiyatro Nedir (Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu).Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul 2006, s:138
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Salah Birsel yazısı).Temmuz 996, sayı:178.s:739
  .Son Perde, Komik Naşit Beyin Hikâyesi.(Burhan Arpad).Düşün Yayınevi, İst. 1961
  .Darülbedayi Dergisi (1931) sayı:16
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1938) sayı:88
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I. YKY, İstanbul 2011,s:95
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II. YKY, İstanbul 2011, s:130

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,