aydınlatma
 • .Théâtres, (Dort Bernard). Editions du Seuil, Paris 1986, s:149
  .Points  de Suspension, (Brook Peter). Editions du Seuil, Paris 1977, s:28
  .Eleştiri Yazıları 1
  , (Adnan Benk). Doğan Kitap, İstanbul 2000, s:278
  .Voix et  images de la scène, (Pavis Partice), Presses Universitaires de Lille,1982, s: 128 . .Tiyatro Nedir? (Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı). Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:33
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1951) sayı:249, 422, 423, 424
  .Türk Tiyatrosu Tarihi 2
  , (Sevengil Refik Ahmet). Maarif Basımevi, İstanbul 1958, s:33 . .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları, (Pekman Yavuz). Yapı Kredi Yayınl. İst. 2011, s:102
  19. yüzyıl Türk tiyatrosunda ışık

  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I, Karaboğa Kerem, YKY. İst. 2010 s:57 (Halit Fahri Ozansoy, Eski İstanbul Ramazanları adlı kitabından aktarma)
  .Sahnede Elli Sene, (Fehim Ahmet). Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul 2002, s:125
  .Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu, (And Metin). İş Bankası Kültür Yayınl. Ankara 1972, s:200
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, (And Metin). Turhan Kitabevi, İst. 1983, s:299.
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,