antik dönem
 • .Tiyatro İçin Küçük Organon, Brecht Bertolt. Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:101 .
  .Theatres.(Bernard Dort). Editions du Seuil. Paris 1980, p:148
  .İnsanca Bir Tiyatro, Giorgio Strehler, Mitos-Boyut Yayınl. İst. 1995, s:119
  .Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı. Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:54,86
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1939) sayı:99
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, sayı:178 s:964 (Willy Baumeister)
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı, Temmuz 1996, (Denis Bablet)
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi (Sahneye Koyma Sanatı), s:4-6, 11, 14, 15, 31
  Dekor ve oyuncu
  Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı. (Alfred Jarry yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:958
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi ( Sahneye Koyma Sanatı), s:15
  Çizim dekor
  .Tiyatro Yapılarının Gelişmesi, ( Hasan Kuruyazıcı ). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 2003, s:55
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi (Sahneye Koyma Sanatı), s:6
  Türkiye’de dekor
   .Direklerarası (Burhan Arpad). May Yayınl. İst.1973  s:43
  .Turne Tiyatrocuları, (Oktay Güzeloğlu) . Hiç  Yayınl. İst. 2003, s:50
  .Osmanlı Tiyatrosu, (Metin And). Dost Kitabevi,1999, s:38,161
  .Sahnede Elli Sene, Ahmet Fehim, Mitos-Boyut  Yayınl. İst. 2002, s:121
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I, (R.A.Sevengil’den aktarma) Pekman Yavuz. Y.K.Y. 2011, s:112
  .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II, (R.A.Sevengil’den aktarma) Pekman Yavuz. Y.K.Y. 2011, s:106
  .Tiyatro Yapılarının Gelişmesi, (Hasan Kuruyazıcı). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınl. İst. 2003, s: 7,55,59,61,76,78
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, (Metin And).Turhan Kitabevi,İst. 1983, s:299
  .Tanzimat Tiyatrosu (R.A.Sevengil), M.E.B.İstanbul 1961,s:224,271                                                                                                                      
  Türkiye’de dekorsuz oyunlar
  .Ataç tiyatroda (Metin And). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınl. Ankara 1982, s:117
  Doğalcı tiyatroda dekor
  .Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:4-6,11,14,15
  Doğalcı tiyatroda dekor/oyuncu
  .Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:15
  Çizim dekordan gerçek dekora.
  Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:6
  Antikite ve Shakespeare dönemi
  Sahneye Koyma Sanatı (DT Yayınl.), s:31 
  Eléments de constructions contre le decor
  .Leçons de Milan (T. Kantor). Actes Sud-Papiers, Paris 1990, p:33
  Dekorda diyalektik
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Willy Baumeister yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:964
   Dekor sözcüğü zaman aşımına uğramıştır
  .Türk Dili, Tiyatro Özel Sayısı (Denis Bablet yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:970
  İleri tiyatroda kostüm ve dekor
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1939) sayı:99
  Antrakt perdesi
  .Sanat Dünyamız dergisi (Emre Aracı yazısı). Yapı Kredi Yayınları, Bahar 2007,sayı:102, s:76
  Rideau et Perspective sur scene
  .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, p:181
  Decor au theatre grec ancien
   .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:325
  Diminuer le decor d’avant-garde
  .Ecrits Sur Le Theatre (R. Barthes), Ed. du Seuil, Paris 2002, s:301
  Le decor ordinaire et celui de Brecht
  .Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:274


 • .What is Theater, (Bentley Eric). Horizon Press, N.Y. 1956, s:245, 248, 254
  .Homo Ludens, (Huizinga Johan). Ayırıntı Yayınl. İst. 1995, s:177, 178
  .Notes et Contre-notes, (İonesco Eugène). Editions Gallimard, Paris 1966, s:310 . .Commentaire sur les pièces de guerre et le paradoxe de la paix, (Bond Edward). L’Arche, Paris 1994, s:58, 62, 64, 122
  .Fantastik, (Tzvetan Todorov). Metis Yayınl. İst. 2004 s:19
  .Tiyatro Nedir, (
  Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı).  Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:158
  .Cogito Dergisi, Bahar’08, sayı:54
  .Defterler 1, (Camus Albert). İthaki Yayınl. İst. 2002 s: 114
  .Edebiyat Üstüne Söyleşiler, Alain. Say Yayınl.İst. 1985 s:286
  .Karnavaldan Romana, (Bakhtin Mikhail). Ayrıntı Yayınl. İst. 2001, s:141
  .Le Théâtre De L’opprimé, (Boal Augusto). Editions la decouverte, Paris, 1985, s:101 . .Kültür, (Williams Raymond9. İletişim Yayınl. İst. 1993,  s:160, 177
  .Textes De Théâtre, (Monod Richard). Cedic Paris 1977, s:123, 125
  .Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler, (Diderot). Sosyal Yayınl. İst. 1984, s:64
  .Revue Printemps  Des Comédiens, 9 Juin/ 11 Juillet'92
  .Denemeler, Konuşmalar, (Aksal Sabahattin Kudret). YKY, İstanbul 1998, s: 178, 179 . .Gülme, (Bergson Henry). M.E.B.Yayınları, İstanbul 1989, s:42
  .Homo Ludens, (Huizinga Johan). Ayrıntı Yayınl. İst. 1995,  s:33, 92, 195
  .Edebiyat Üstüne Söyleşiler, (Alain). Say Yayınl.İst. 1985. s:115, 116
  .Epik Tiyatro, (Kesting Marianne). Mitos Boyut Yayınl. İst. 2005, s:28, 29
  .Shakespeare, Jonson, Molière, (Grene Nicholas). Barnes&Noble .Books, New Jersey U.S.A. 1980, s: 42, 214, 215
  .L’Ecriture comique, (Sareil Jean). Presses Universitaires de France,1984,s:46 . .Zaman/Zemin/Zuhûr, (Güçbilmez Beliz). Deniz Kitabevi, İst. 2006, s:46, 82
  .Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, (Sevda Şener). Adam Yayıncl. İst.1982, s:82,127. Tragedya ve Şiddet
  .Edebiyat ve Kötülük, (Bataille Georges). Ayrıntı Yayınl. İst. 1977, s:18
  .Violence in drama, Cambridge University Press 1991, s: 3→33
  .Political Violence in Drama, (Dahl Mary Karen).U M I  Research Press 1987,1984, s:2  Tragedya/Komedya/Trajikomedi 
  .Gülme, (Bergson Henry). M.E.B.Yayınları, İstanbul 1989, s: 107, 108
  .Psychocritique du genre comique, (Mauron
  Charles). Librairie José Corti, Paris 1964, s:24, 27, 36, 37, 58
  .Tiyatronun Sorunları, (Dürrenmatt Friedrich). Gündoğan Yayınları, İst. 1995 s:34→41 .Mimesis 3, s:239
 • .Voix et İmages de la scene (Partice.Pavis). Presses Universitaires de Lille, 1982, p:194,207
  .Açık Kapı (P. Brook), Metin Balay çevirisi. YKY, İst. 2004, s:30
  .Algılana Dünya (Maurice Merleau-Ponty).Metis yayınl. İst. 2008, s:65
  .Drama Sanatı (Fehmi Efe). Yapı Kredi Yayınl. s:49
  Şarkılar
  .Tiyatro için Küçük Organon  (B. Brecht.), Ahmet Cemal çevirisi.  Mitos Boyut Yayınl. İst. 1993, s:99
  Tiyatro müziğinin sorunları
  .İnsanca bir tiyatro (G.Strehler). MitosBoyut Yayınl. İstanbul,1995, s:150
  Müzik/Tiyatro/Resim
  .Notes et Contre-Notes (İonesco). Gallimard, Paris 1966, p:193
  Ortaçağda Müzik
  .Homo Ludens (Johan Huizinga), Mehmet Ali Kılıçbay çevirisi. Ayrıntı Yayınl. İst. 1995, s:199
  Oyunun müziğini yapanla dekorcu sahneye koyucuya bağlıdır
  Türk Dili Özel Sayısı (Peter Brook yazısı). Temmuz 1996, sayı:178. s:969
  La musique tragique de l’Antiquite
  . Ecrits Sur Le Theatre (Roland Barthes), Editions du Seuil, Paris 2002, s:41

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,