şiddet
 • 111111

  22222

  .MAKİNG MODERN DRAMA (Richard Gilman)
  .SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:152
  .DRAMA FROM İBSEN TO BRECHT (Raymond Williams) s:263
  .EPİK TİYATRO (Marianne Kesting)s: 57, 35, 39
  .Leons ile Lena, ACTEURS, s:55
                   EPİK TİYATRO (Marianne Kesting), s:36, 131
  .Woyzeck, THEATRE-PUBLİC no:36
            EPİK TİYATRO (Marianne Kesting), s:37, 39
            SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:162→166
            LA R. EMANCİPPE, B.Dort. Actes Sud 1988, s:161
            Anatomie sur scène. L’ANALYSE DES SPECTACLES, (Pavis), s:156 
  .Woyzeck, prova notları.METTRE EN SCENE (İngmar Bergman), Actes Sud, Paris 2012, s:53
  .Woyzeck/Körleşme. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:154
  .Woyzeck/Danton’un Ölümü. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:164
  .Lenz/Woyzeck. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:157
  .Lenz/Körleşme. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:153
  .Lenz. SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:160
  .Danton’un Ölümü. EPİK TİYATRO (Marianne Kesting), s:36
                    SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ (Elias Canetti), s:158,164
                    ESSAİ SUR LE TRAGİQUE (Peter Szondi), s:128
                    THEORİE DU DRAME MODERNE (Peter Szondi), s:72 
  .Büchner ve Danton. TÜRK TİYATROSU DERGİSİ (1955) sayı:290

 • Lorca'yı sevmiyorum
  .Borges'le Söyleşi (R.Burgin), Alber Sabanoğlu çevirisi. Mitos Yayınl. İstanbul 1994, s:98
  Bernarda Alba’nın evi
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:124,127
  .Theorie Du Drame Moderne (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983, p:82
  Bernarda Alba’nın Evi’nde şiddet
  .Violence in drama. Cambridge University Press, 1987, p:203
  Kanlı Düğün
  .Theorie Du Drame Moderne (Peter Szondi). L’Age d’Homme, Lausanne 1983, p:125,127
  Kanlı Düğün’de şiddet
  .Violence in drama. Cambridge University Press, 1987, p:203
  Lorca ve Schehadé
  Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:121
  Mariana Pineda
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:122
  Don Perlimpin ile.Belisa’nın bahçede sevişmesi.
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:122
  Kunduracının harika karısı
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:122
  Mariana Pineda
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:122
  Dona Rosita bekâr kalıyor
  .Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:124
  Yerma
  Epik Tiyatro (Marianne Kesting),Yılmaz Onay çevirisi. Mitos-Boyut Yayınl. İstanbul  2005, s:124,127
  Lorca ile oyunları üzerine
  .Mimesis 3, s:85
  Eskicinin Tazesi
  DT oyun broşürü (1978), sayı:69, (Can Yücel yazısı)

*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,