şan
 • .Turne Tiyatrocuları, (Oktay Güzeloğlu).Hiç Yayınl. İst. 2003, s:58, 83, 84, 86
  .Operet 8 Tablo, (Burhan Arpad). İzlem Yayınl. İst. 1964, s:8, 12, 13, 16, 23, 36→42, 78 .Direklerarası, (Burhan Arpad). May Yayınl. İst. 1974, s:73,93
  .Darülbedayi Dergisi (1932) sayı:32
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:61, 65, 69
  .Dostlar Tiyatrosu Program Dergisi, sayı:2
  .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:29
  .Sahne Tiyatro Dergisi, Cemal Reşit Rey makalesi. (1981)
  .Hatıratım, (Melek Kobra). Everest Yayınl. İst. 2006, s:9
  .Meşrutiyet Tiyatrosu, (Refik Ahmet Sevengil).Milli Eğitim Basımevi, İst.1968, s:265
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, ( Metin And). Turhan Kitabevi, İst.1983, s:207,258
  .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:8,10, yıl:3.
 • .Turne Tiyatrocuları, (Oktay Güzeloğlu).Hiç Yayınl. İst. 2003, s:58, 83, 84, 86 
  .Operet 8 Tablo, (Burhan Arpad). İzlem Yayınl. İst. 1964, s:8, 12, 13, 16, 23, 36→42, 78 
  .Direklerarası, (Burhan Arpad). May Yayınl. İst. 1974, s:73,93 .Darülbedayi Dergisi (1932) sayı:32 
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:61, 65, 69 .Dostlar Tiyatrosu Program Dergisi, sayı:2 
  .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:29  .Sahne Tiyatro Dergisi, Cemal Reşit Rey makalesi. (1981)  
  .Hatıratım, (Melek Kobra). Everest Yayınl. İst. 2006, s:9 .Meşrutiyet Tiyatrosu, (Refik Ahmet Sevengil).Milli Eğitim Basımevi, İst.1968, s:265  
  .Türk Tiyatrosunun Evreleri, ( Metin And). Turhan Kitabevi, İst.1983, s:207,258 
  .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:8,10, yıl:3.
  Atilla Revü Opereti . Turne Tiyatrocuları (Oktay Güzeloğlu).Hiç yayınl. İst. 2003, s:58,84,86 . 
  Muhlis Sabahattin Opereti. Turne Tiyatrocuları (Oktay Güzeloğlu), Hiç yayınl. İst. 2003,  s:83 
  Kontes Mariça Opereti. Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964, s:8
  Sahir Opereti. Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964,  s:12, 36,42
  İstanbul Opereti .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964, s:16
  Çardaş Fürstin .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964, s:13 . Direklerarası (Orhan Arpad),May yayınl. İst. 1974, s:73 
  Leblebici Horhor .Operet 8 Tablo (Burhan Arpad), İzlem Yayınl. İst. 1964,  s:23 .Türk Tiyatrosu Dergisi (1937) sayı:78 
  Leblebici Horhor ve Dikran Çuhacıyan .Türk Tiyatrosu Dergisi (1937) sayı:78              
  Bizde ilk operet bestekârı .Darülbedayi Dergisi (1932) sayı:32  Saz-Caz Opereti rol dağılımı ve iki şarkı .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:61
  Mırnav Opereti rol dağılımı, kimi şarkılar .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:65, s:8,12→16 
  Deli Dolu Opereti rol dağılımı .Türk Tiyatrosu Dergisi (1936) sayı:69  Durdurun Dünyayı İnecek Var’ın şarkıları .Dostlar Tiyatrosu Program Dergisi, sayı:2 
  Yaygara’70 .Dormen Tiyatrosu Dergisi, sayı:29 
  Perde Arkası Opereti rol dağılımı .Hatıratım (Melek Kobra), Everest Yayınl. İst. 2006, s:9 
  Çuhacıyan .Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu I (R.A.Sevengil). Kanaat Kütüphanesi, İst.1934, s:64                                                         .Osmanlı Tiyatrosu (M. And). Dost Kitabevi Yayınl. Ankara 1999,s:75  Meşrutiyet tiyatrosunda müzikli temsiller .Meşrutiyet Tiyatrosu (R.A.Sevengil).M.E.B Yayınl. İst.1968, s:265 
  Türkçe sahnelenen ilk operet:  Arif’in Hilesi .Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I (Kerem Karaboğa). YKY İst. 2011, s:116 
  İlk operetimiz bir defada 600 lira hasılat yapmıştı Sahne Tiyatro Dergisi, (Cemal Reşit Rey yazısı), (1981)
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,