öripides
 • .What is Theater, (Bentley Eric). Horizon Press, N.Y. 1956, s:245, 248, 254
  .Homo Ludens, (Huizinga Johan). Ayırıntı Yayınl. İst. 1995, s:177, 178
  .Notes et Contre-notes, (İonesco Eugène). Editions Gallimard, Paris 1966, s:310 . .Commentaire sur les pièces de guerre et le paradoxe de la paix, (Bond Edward). L’Arche, Paris 1994, s:58, 62, 64, 122
  .Fantastik, (Tzvetan Todorov). Metis Yayınl. İst. 2004 s:19
  .Tiyatro Nedir, (
  Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı).  Mitos-Boyut Yayınl. İst. 2006, s:158
  .Cogito Dergisi, Bahar’08, sayı:54
  .Defterler 1, (Camus Albert). İthaki Yayınl. İst. 2002 s: 114
  .Edebiyat Üstüne Söyleşiler, Alain. Say Yayınl.İst. 1985 s:286
  .Karnavaldan Romana, (Bakhtin Mikhail). Ayrıntı Yayınl. İst. 2001, s:141
  .Le Théâtre De L’opprimé, (Boal Augusto). Editions la decouverte, Paris, 1985, s:101 . .Kültür, (Williams Raymond9. İletişim Yayınl. İst. 1993,  s:160, 177
  .Textes De Théâtre, (Monod Richard). Cedic Paris 1977, s:123, 125
  .Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler, (Diderot). Sosyal Yayınl. İst. 1984, s:64
  .Revue Printemps  Des Comédiens, 9 Juin/ 11 Juillet'92
  .Denemeler, Konuşmalar, (Aksal Sabahattin Kudret). YKY, İstanbul 1998, s: 178, 179 . .Gülme, (Bergson Henry). M.E.B.Yayınları, İstanbul 1989, s:42
  .Homo Ludens, (Huizinga Johan). Ayrıntı Yayınl. İst. 1995,  s:33, 92, 195
  .Edebiyat Üstüne Söyleşiler, (Alain). Say Yayınl.İst. 1985. s:115, 116
  .Epik Tiyatro, (Kesting Marianne). Mitos Boyut Yayınl. İst. 2005, s:28, 29
  .Shakespeare, Jonson, Molière, (Grene Nicholas). Barnes&Noble .Books, New Jersey U.S.A. 1980, s: 42, 214, 215
  .L’Ecriture comique, (Sareil Jean). Presses Universitaires de France,1984,s:46 . .Zaman/Zemin/Zuhûr, (Güçbilmez Beliz). Deniz Kitabevi, İst. 2006, s:46, 82
  .Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, (Sevda Şener). Adam Yayıncl. İst.1982, s:82,127. Tragedya ve Şiddet
  .Edebiyat ve Kötülük, (Bataille Georges). Ayrıntı Yayınl. İst. 1977, s:18
  .Violence in drama, Cambridge University Press 1991, s: 3→33
  .Political Violence in Drama, (Dahl Mary Karen).U M I  Research Press 1987,1984, s:2  Tragedya/Komedya/Trajikomedi 
  .Gülme, (Bergson Henry). M.E.B.Yayınları, İstanbul 1989, s: 107, 108
  .Psychocritique du genre comique, (Mauron
  Charles). Librairie José Corti, Paris 1964, s:24, 27, 36, 37, 58
  .Tiyatronun Sorunları, (Dürrenmatt Friedrich). Gündoğan Yayınları, İst. 1995 s:34→41 .Mimesis 3, s:239
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,