çocuklara oyun sahneleme
 • .Théâtre en jeu, Dort Bernard. Editions du Seuil, Paris 1979, s:318, 323
  .DT. Yayınl. İç Eğitim Dizisi, Sokullu Sevinç
  .Milliyet Sanat Dergisi,
  sayı: 288 (1978)
  .Tiyatro Nedir, Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı, Mitos Boyut Yayınl. İst. 2006, s:61, 134
  .Varlık Dergisi, sayı: 919 (1984)
  .Tiyatro Nedir (Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu).Mitos-Boyut yayınl. İst. 2006, s:61,134
  Türkiye’de çocuk tiyatrosu
  .Türk Tiyatrosu Dergisi, sayı:64→67, 69 (1935-1936)
  .Türk Tiyatrosu Dergisi, s:63 (1935)   
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1941), sayı:130
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1952) sayı:261
  .Şehir Tiyatroları Dergisi (70. yıl özel sayısı), İst.1985
  .Gelişim Sürecinde Türk Tiyatrosu, Şener Sevda, Alkım Yayınevi, İst. 2003, s:85
  .Türk Tiyatrosu Dergisi (1935) sayı:63
  Strehler et le théatre pour enfants
  .Theatre en jeu (Bernard Dort). Editions du Seuil, Paris 1979 , p:318
  Magic Circus aux enfants

  .Theatre en jeu (Bernard Dort). Editions du Seuil, Paris 1979,  p:323
  Dramatizing the Trauma of İncest and Child Sexual Abuse

  .Theatre And Violence, (Theatre Simposium). The University of Alabama Pres, 1999, p:49    Faire jouer des enfants
  .Mettre en Scene
  (Ariane Mnouchkine),Actes Sud,Paris 2009, p:42
*
19y yüzyıl ttrk tiyatrosu, ad, avangard, antik dönem, aydınlatma, adsızlık, anadolu'da tiyatro gösterisi, aeskilos, absürd tiyatro, algı, alımlama, açıkhava tiyatrosu, antik dönem tiyatrosu, avangard tiyatro, brecht, batılılaşma dönemi, biçem, batılılaşma dönemi türk tiyatrosu, ben kavramı, batı tarzı oyunculuk, baskı, burjuva tiyatrosu, barthes, bulvar tiyatrosu, borges, beden, çeviri, çift adlılık, çevre tasarımı, çocuğu tiyatroda oynatmak, çocuğun rol yapması, çocuklara oyun sahneleme, çağdaş metin, düzen karşıtı, diyalog, doğalcı yazar, dram, dans, dramaturgi, epik tiyatro, eleştiri, epik ben, eleştirmek, eski yunan, ezgi, eski yunan tiyatrosu, eski müzikaller, fransız devrimi, gösteri,