Makale : İnceleme : Kitap
  • Bize ne yaptıkları önemli değil, önemli olan, bize yapılanla bizim ne yaptığımızdır.
    Jean-Paul Sartre

    Hangi alanda ve tarih kesitinde olursa olsun, başta anılar olmak üzere, yazışmalar, eleştiri yazıları ve Henri Troyat gibi araştırmacı-yaz
  • Ayşegül Yüksel, Yapısalcılık ve Bir Uygulama, Melih Cevdet Anday Tiyatrosu Üstüne, Yazko Yayınları, İstanbul 1981, 260 sayfa.
    Ayşegül Yüksel'in "Yazko 1982 İnceleme Özendirme Ödülü"nü alan kitabı iki ana bölümden oluşuyor: Yapısalcı Yaklaşıma Gene
  • "Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Sevda Şener'in Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Kürsüsü'nde «Tiyatro Kuramları» derslerinin konularını kapsıyor. Yazarın amacı: “Antik'Yunan'dan günümüze kadar tiyatro konusunda ileri sür
  • Melih Cevdet Anday'la Mehmet Fuat, tiyatro üstüne konuştukları bir gün, Melih Cevdet'in sözünü ettiği yazılar Mehmet Fuat'ın ilgisini çekmiş ve ona bu yazıları içeren, bunlara yorumlar ve açıklamalar getiren bir kitap hazırlamasını önermiş. Gelişen K
*
aile, a. fugard, antigone, ast, a. vitez, anlatı, bilsak tiyatro, bilsak tiyatro atölyesi, b. karasu, b. necatigil, birey, brecht, boulgakov, baskı, birey olma, bir halk düşmanı, beden, bakış, bakan, bakılan, baktırma, büchner, chéreau, cinsellik, claudel, çağdaş türk tiyatrosu, çağdaş tiyatro, çocuk/birey, çehov, çocuk oyunları, çocuk tiyatrosu, çağdaş sahne tasarımı, dil/beden, damıtılmış kırmızı, doğu-batı uygarlığı, dil/düşünce, düş/gerçek, dil ve düşünce, dram, danton'un ölümü, doksanüç, dil, dramaturgi, dramaturg, dostoyevski, dekor, dil arayışı, ellen stewart, eylem/özgürlük,