• Eylemim özgürlüğümdür". Jean Paul Sartre’ın Sinekler oyununun ana sözü bu; Orestes'in ağzından söylenir ve yapıtın mesajını oluşturur. Yapı, eylem üstüne kurulmuştur, kişiler (Halk, Klitemnestra ve Aigisthos, Orestes, Elektra, Jüpiter, Öğretmen) Eyle
  • Oyunun romandan daha güçlü bir iletişim aracı olduğuna inanan Jean-Paul Sartre, 1940’lardan sonra yeniden bu türe yönelir. Sartre’a göre yazarın amacı,insanı olduğu gibi değil, eylem içinde göstermek olmalıydı ki bu da ancak, tiyatro türüyle gerçekle
*
aile, a. fugard, antigone, ast, a. vitez, anlatı, bilsak tiyatro, bilsak tiyatro atölyesi, b. karasu, b. necatigil, birey, brecht, boulgakov, baskı, birey olma, bir halk düşmanı, beden, bakış, bakan, bakılan, baktırma, büchner, chéreau, cinsellik, claudel, çağdaş türk tiyatrosu, çağdaş tiyatro, çocuk/birey, çehov, çocuk oyunları, çocuk tiyatrosu, çağdaş sahne tasarımı, dil/beden, damıtılmış kırmızı, doğu-batı uygarlığı, dil/düşünce, düş/gerçek, dil ve düşünce, dram, danton'un ölümü, doksanüç, dil, dramaturgi, dramaturg, dostoyevski, dekor, dil arayışı, ellen stewart, eylem/özgürlük,