Haldun Taner Seyir Defteri
Haldun Taner’in kabare dışındaki oyunlarını kapsayan kitap, yazarımızın seyirlik metinlerini incelerken hem seyirci olgusunu göz önünde tutmaya özen gösterir, hem de yaratıcının seyrinin, rotasının, tiyatro içindeki yolculuğunun izini sürmeye çalışır. Ancak çalışmanın bütünü aynı zamanda araştırmacının da seyrini ortaya koyacak, onun düşünme yolunu izlenebilir kılmayı deneyecektir. Yalın, düz bir okumanın ardından oyunların sundukları veriler doğrultusunda oluşturulan ve “Haldun Taner Tiyatro Haritası” olarak adlandırılan tablo, yazarla ilgili birçok ipucunu ele verdiği gibi kitabın da ana kaynağını oluşturur. Buradan yola çıkarak yapıtların temelinde yatan sorunsala, ana tümceye ulaşma çabasına giren Esen Çamurdan, oyunlarda toplumsal yapıda izlenen karmaşanın seyirciye yansıtılma biçimini irdeler. Yine aynı doğrultuyu izleyen son bölüm, Taner’in seyirciyle kurmak istediği ilişkiye, ona karşı takındığı tutuma ayrılmıştır. Haldun Taner’in tiyatro coğrafyasında keyifli bir gezinti gerçekleştirmeyi amaçlayan Haldun Taner Seyir Defteri’nin bir hedefi de, yazarımızın dramaturgisini çözümleme çabasını okuyucuyla paylaşılan bir serüvene dönüştürebilmektir.
  • YAYIN ADI:
    Bilgi Yayınevi, Ankara
  • YAYIN TARİHİ:
    2006
*
ardzamanlı, anlatıcı, açık biçim, aile, anne, aziz nesin, adalet ağaoğlu, ahmet mithat efendi, ad, berliner ensemble, başa dönme, beden, birey, baba, brecht, confinement, çatışma, çevre, çark, dışarı, dil, dramaturg, düzen, death and self-realization, dramaturgi, düş, değişim, eşzamanlı, eleştiri, ev, evlilik, established order, fars, fantezi , gönderge, göstergebilim, gülme, gösterge, gerçek, güngör dilmen, görünmek, hiçleşme, haldun taner, hayal, individual, içeri, ironi, ikili karşıtlık, ibret,