Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi
Seyirci ve sahneye yaklaşımın değişmesiyle birlikte yeniden yapılanan çağdaş tiyatro anlayışını kavrayabilmek için dramaturgi kavramıyla birlikte dramaturgun işlevini incelemek gerekir. Çağdaş dramaturgi anlayışı ise araştırmacıyı, modern tiyatronun başlangıcına yani yönetmenin sahneye çıkışına götürecektir. Gerçekten de, çağdaş tiyatroyla ilgili hangi olguyu irdelerseniz irdeleyin karşınıza hep, ona bugünkü kimliğini kazandıran, sahneleme eyleminin özerk bir sanat dalına dönüşmesi ve buna bağlı olarak, yönetmenin sahnenin egemen kişisi olarak görülmesi çıkar.
Bir başka deyişle; günümüzde giderek kendinden daha sık söz ettiren, tartışılan, ne olduğu hem bilinen hem de bilinmeyen dramaturgi kavramının ortaya çıkma nedenlerini araştırmak, tanımlamasını yapabilmek ve tiyatro sanatı içindeki yerini, işlevini belirlemek, çağdaş tiyatro düşüncesini anlayabilmek için başvurulması gerek önemli kaynaklardan biridir.
Dramaturgi ve dramaturg kavramlarının üstünde bu denli durmanın asıl amacıysa, tiyatro sanatının ince beğeni ve çok yönlülük, özellikle de kültür isteyen bir sanat dalı olduğunu bir kez daha anımsatmaktır. Bunun ardından da, epeydir unutulmuşa benzeyen duyarlı bir noktanın altını çizmek gerekiyor: Elbette ki seyircili tiyatro, ama nitelikli bir tiyatronun seyircisi, yani Tiyatro'lu seyirci.
  • YAYIN ADI:
    Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul
  • YAYIN TARİHİ:
    1996, 2011
*
ardzamanlı, anlatıcı, açık biçim, aile, anne, aziz nesin, adalet ağaoğlu, ahmet mithat efendi, ad, berliner ensemble, başa dönme, beden, birey, baba, brecht, confinement, çatışma, çevre, çark, dışarı, dil, dramaturg, düzen, death and self-realization, dramaturgi, düş, değişim, eşzamanlı, eleştiri, ev, evlilik, established order, fars, fantezi , gönderge, göstergebilim, gülme, gösterge, gerçek, güngör dilmen, görünmek, hiçleşme, haldun taner, hayal, individual, içeri, ironi, ikili karşıtlık, ibret,