Gerçeküstücülük
(İsmail Yerguz ile birlikte)

...........................................................
Gerçeküstücülük , kendini bütünüyle imgeleme bırakmayı, istençten kopmayı salık veriyorsa da işi insandan vazgeçmeye dek götürmez. Gerçeküstücülük'ün yolundan gidenlerin tek uğraşları bu akım içinde yeni ufuklar bulmaktır. Sanatçılar her ne kadar bilinçaltına girmeye yatkınsalar da, insana gizli güçlerini açıklamakla görevli bir denemeci olduklarını unutmamaları gerekir. Antonin Artaud'un da yazdığı gibi; “kendimi düşlerin ateşine bırakıyorum ama oradan yeni yasalar çıkarmak için." Demek ki zihnimizin derinlikleri, yüzeydeki güçleri çoğaltabilen yabancı birtakım güçleri açığa çıkartıyor ya da onlara karşı başarılı bir biçimde savaşıyorsa, André Breton'a göre bunları yakalamakta yarar vardır... gerekirse onları daha sonra usumuzun denetimine vermek için .
............................................................................
(s:104)


 • ÖZGÜN ADI:
  Le surréalisme
 • YAZAR:
  Yvonne Duplessis
 • TÜRÜ:
  Kuram
 • ÖZGÜN DİL:
  Fransızca
 • ÇEVRİLEN DİL:
  Fransızca
 • ÇEVİRİ TARİHİ:
  1991
 • YAYIN ADI:
  İletişim Yayınları, İstanbul